Saltar ao contido

Aviso legal

En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase que este sitio web, ubicado nos enderezos equivalentes www.anpamilla.gal e www.anpadoiesdomilladoiro.com, é titularidade da ANPA do IES do Milladoiro.
A responsable do servizo prestado a través do web é: ANPA do IES do Milladoiro. O noso domicilio social coincide co do Centro Educativo, o IES MILLADOIRO, en Paseo da Igualdade nº 5, 15895 de Milladoiro (Ames). O noso teléfono de contacto é o 722383546. Así mesmo, dispoñemos dun correo electrónico de comunicación con todos os socios: anpadoiesdomilladoiro@gmail.com. Pode tamén contactarse connosco a través do noso facebook: https://m.facebook.como/anpadoiesdomilladoiro

Termos e condicións

1. Usuarios

O acceso e/ou uso deste sitio web da ANPA do IES do Milladoiro atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí expostas.

2. Uso do sitio web

3. Protección de datos

A ANPA do IES do Milladoiro cumpre coas directrices e obrigacións reguladas no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais normativa vixente sobre protección de datos en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais que se chegan a tratar nos seus sistemas de información, así como a súa confidencialidade, integridade e dispoñibilidade en todo momento.

4. Propiedade intelectual

5. Exclusión de garantías e responsabilidade:

A ANPA do IES do Milladoiro non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6. Modificacións

A ANPA do IES do Milladoiro resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas no seu sitio web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web.

7. Ligazóns

No caso de que neste sitio web se forneceren ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet, a ANPA do IES do Milladoiro non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso a ANPA asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e legalidade de calquera material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos e outros sitios da Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

8. Dereito de exclusión

A ANPA do IES do Milladoiro resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao sitio web e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

9. Xeralidades

A ANPA do IES do Milladoiro perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu sitio web exercendo todas as accións legais que lle poidan corresponder en dereito.

10. Modificación das presentes condicións e duración

A ANPA do IES do Milladoiro poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das devanditas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre a ANPA do IES do Milladoiro e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais de Santiago de Compostela.


Quiénes somos

La dirección de nuestra web es: https://www.anpadoiesdomilladoiro.com.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El ANPA do IES do Milladoiro con domicilio social en el del Centro Educativo, el IES MILLADOIRO, en Paseo da Igualdade nº 5, 15895 de Milladoiro. Nuestro Teléfono de contacto es el 722383546. Asimismo, disponemos de un correo electrónico de comunicación con todos los socios: anpadoiesdomilladoiro@gmail.com.

Comentarios

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.

Medios

Si subes imágenes a la web, deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de ubicación de las imágenes de la web.

Cookies

Tipos de cookies

Según la entidad que las gestione:

 • Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde que se presta el servicio solicitado por el Usuario.
 • Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

Según su finalidad:

 • Cookies técnicas: son aquellas que permiten o facilitan al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como identificar la sesión o recordar contraseñas.
 • Cookies de análisis: son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ellos se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
 • Cookies de personalización: Guardan información sobre una configuración personalizada por el usuario como sería la elección de un idioma en un sitio web.
 • Cookies publicitarias: Desarrolladas para optimizar aspectos de los anuncios que se le muestran a un usuario como la frecuencia o el contenido de la publicidad.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

 • Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar las pautas de tráfico de la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.
 • Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente puede ser accedida y tratada durante un periodo definido por el responsable de la cookie, después de esa fecha dejará de funcionar.

Descripción de las cookies utilizadas

 • moove_gdpr_popup:

Descripción: Para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies.
Propia o de terceros: Propia | Finalidad: Técnica | Fecha de caducidad: Sesión.

 • ultp_view_*:

Propia o de terceros: Propia

 • wordpress_logged_in_*:

Descripción: Para almacenar usuarios registrados..
Propia o de terceros: Propia | Finalidad: Técnica | Fecha de caducidad: Persistente.

 • wordpress_sec_*:

Descripción: Para brindar protección contra hackers, almacena los detalles de la cuenta.
Propia o de terceros: Propia | Finalidad: Técnica | Fecha de caducidad: 15 días.

 • 1P_JAR:

Descripción: Esta cookie transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 1 mes.

 • _GRECAPTCHA:

Descripción: reCAPTCHA establece esta cookie necesaria cuando se ejecuta con el fin de proporcionar su análisis de riesgo.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 6 meses.

 • ANID:

Descripción: Esta cookie guarda preferencias de usuario y visualiza ubicaciones geográficas al visitar páginas con mapas de Google Maps. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostrar nuestra ubicación.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Técnicas | Fecha de caducidad: 13 meses.

 • CGIC:

Descripción: Esta cookie Google Analytics se usa para distinguir a los usuarios.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas

 • CONSENT:

Descripción: Función de aceptación de cookies en sitios web
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Técnicas

 • DV:

Descripción: Es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 24 horas.

 • NID:

Descripción: Para el recuento, por parte de Google, del número de usuario que utilizan los mapas.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 6 meses.

 • OGPC:

Descripción: se utiliza para visualizar ubicaciones geográficas utilizando los mapas de Google Maps al visitar la página. Tiene una finalidad de funcionalidad y guarda los datos correspondientes a la ubicación.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Técnicas | Fecha de caducidad: 6 meses.

 • OTZ:

Descripción: Recopila datos (de caracter no personal) sobre las preferencias con fines publicitarios.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Publicidad | Fecha de caducidad: 1 mes.

 • SNID:

Descripción: Utilizado por Google Maps para visualizar ubicaciones geográficas.
Propia o de terceros: Terceros | Finalidad: Analíticas | Fecha de caducidad: 6 meses.

CÓMO REVOCAR EL CONSENTIMIENTO Y DESACTIVAR LAS COOKIES

El usuario puede revocar el consentimiento otorgado para el uso de las cookies en cualquier momento. Para ello, el usuario tiene la posibilidad de deshabilitar las cookies modificando la configuración de su ordenador.

A continuación, le facilitamos unos enlaces donde explican cómo desactivar estas cookies en diferentes navegadores:

ATENCIÓN: En caso de bloquear las cookies de tu navegador es posible que determinados servicios o funcionalidades de la web no funcionen correctamente.

Contenido incrustado de otros sitios web

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

Con quién compartimos tus datos

El ANPA do IES do Milladoiro puede compartir información personal con aquellas empresas o colaboradores que son esenciales para realizar el servicio que el usuario le encomendó y tienen la condición de encargados del tratamiento, estos colaboradores suscribieron un contrato que garantiza la confidencialidad y la seguridad de sus datos. Igualmente en el caso de existir algún tipo de obligación legal, el ANPA do IES do Milladoiro procederá a realizar las cesiones legales de sus datos a las que legalmente se encuentre obligado.

Cuánto tiempo conservamos tus datos

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil, y subsidiariamente durante el plazo de 5 años desde la firma del contrato o emisión de la factura del servicio. Sus datos personales relacionados con el envío de información comercial y/o publicitaria los conservaremos de manera permanente, en la medida en que no nos solicite su derecho de oposición y/o supresión de sus datos.

Qué derechos tienes sobre tus datos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el ANPA do IES do Milladoiro estamos tratando datos personales que les conciernen, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para las que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El ANPA do IES do Milladoiro dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Se considera que alguno de los dichos derechos no fue respetado, Usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. ( https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-vais- idphp. php)

Dónde enviamos tus datos

Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección automática de spam.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de compraventa o cualquier otro servicio que ofrece nuestro portal. Para el envío de información comercial y/o publicitaria al correo electrónico, facilitado en el momento de su registro como cliente web, la base legal del tratamiento será el consentimiento expreso facilitado mediante la marca de la casa de verificación correspondiente.